Cookies jsou potřeba pro správné fungování této webové stránky. Prosím aktivujte cookies a obnovte váš prohlížeč. Po obnovení se zobrazí dialogové okno pro správu cookies.

Tato webová stránka používá cookies k funkčním, komfortním a statistickým účelům. Toto nastavení můžete změnit kliknutím na "změnu nastavení". Pokud souhlasíte s použitím cookies, prosím klikněte na "Ano, souhlasím". Our cookie policy

 

Diverzita a rovné příležitosti
Společně jsme silní

Content

Korporátní kultura s opravdovými zaměstnanci

Začleňování, sociální sítě, individualizace a demograficé změny... Tyto sociální změnymají, mimo jiné, vliv na svět práce. Různotrodé nápady, zkušenosti stejně jako vedení a pracovní postupy vždy tvořili část identity Bosche.

Různorodost je klíčem ke kreativitě a inovativním nápadům. Z toho důvodu je management diversity základním pilířem úspěchu Bosche a klíčovou částí naší korporání strategie.

Naše oblasti různorodosti

Korporátní kultura, která vnímá a váží si různorodosti jako přínosu je naším základem. Soustřeíme se na čtyři oblasti různorodosti:
gender, generaci, mezinárodnosti a pracovní kulturu ve které, mohou být naši zaměstnanci sami sebou - s jejich kariérními cíli, životním stylem a osobním životem.

 

Gender: Rovné příležitosti pro všechny

V Boschi mají všichni stejné příležitosti bez ohledu na gender a to samozřejmě platí i pro vedoucí pozice. Politika rovných příležitostí je podporována projekty a sociálními sítěmi jako jsou "women@bosch" a "Forum FiT - Women in Technology" a také naší politikou stejných mzdových ohodnocení.

Náš cíl pro 2020: Dvacetiprocentní zastoupení žen ve vedoucích pozicích na všech kontinentech.

Generace: Není to o věku

Kompetentnost není otázkou věku. To na čem záleží je kombinace praktických zkušeností a čerstvých nápadů. Našim cílem je vytvořit pracovní prostředí, ve kterém mohou pracovat společně až čtyři generace.

Podporujeme výměnu zkušeností a jsme otevřeni potřebám různých generací. Jsme proto zavázáni k celoživotnímu vzdělávání a aktivnímu health managementu.

 

Mezinárodnost: Jeden svět z mnoha různých perspektiv

Mezikulturní rozmanitost nám z pozice globálního hráče pomáhá se zajištěním a poskytováním optimálních produktů a služeb na trzích po celém světě.

Naše zaměstnance školíme na mezikulturních seminářích, jazykových kurzech a individuálních rozvojových programech. Mezi našimi zaměstnanci aktivně propagujeme vzájemné uznání a toleranci - například skrze networking, fóra a různé události. Tím vším je tvořena naše jedinečnost a síla.

Pracovní kultura: Správná rovnováha mezi profesním a osobním životem

Trend změny v Boschi směřuje k liberálnímu konceptu pracovní doby a místu výkonu práce. Podporujeme prostředí, ve kterém jsou výsledky cennější než osobní přítomnost. Jedním z příkladů takového postoje je globální projekt MORE, který umožňuje vedoucím pracovníkům pracovat flexibilně z domova či na zkrácený úvazek po dobu nejméně třech měsíců. Touto cestou tak mají možnost získat zkušenosti i mimo jejich obvyklé pracoviště.

Vždy tedy vítáme lidi s osobitým uvažováním a neobvyklým pohledem na věc (out of the box thinking), kteří jsou schopni využít potenciál naší rozmanitosti naplno.