Cookies jsou potřeba pro správné fungování této webové stránky. Prosím aktivujte cookies a obnovte váš prohlížeč. Po obnovení se zobrazí dialogové okno pro správu cookies.

Tato webová stránka používá cookies k funkčním, komfortním a statistickým účelům. Toto nastavení můžete změnit kliknutím na "změnu nastavení". Pokud souhlasíte s použitím cookies, prosím klikněte na "Ano, souhlasím". Our cookie policy

 

Odpovědnost
Pro lepší budoucnost

Content

Životní prostředí a klima

Krédem společnosti Bosch je poskytovat technologické odpovědi na ekologické otázky. Za tímto účelem společnost Bosch investuje přibližně 50 procent z rozpočtu určeného na výzkum a vývoj do technologií, které pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje, přičemž asi třetinu jejího obratu tvoří právě tyto produkty.

Produkty a zákazníci

Ochrana životního prostředí je do budoucna obrovsky rostoucí trh. V následujících letech budou „zelené“ technologie zlepšující energetickou účinnost či snižující emise pro ekonomický růst důležitými hráči.

 

Zaměstnanci a mladí talenti

Je důležité, aby při vývoji nových produktů a vzniku nových oblastí podnikání měla společnost Bosch na své straně prvotřídní specialisty, které dokážeme podnítit k využití jejich celého potenciálu.

Společnost a závazek

Sociální angažovanost Bosch Group se v průběhu let vyvíjela a je založena na přesvědčení našeho zakladatele Roberta Bosche. Společnost podporujee řadu charitativních organizací a projektů, které se zaměřují na podporu mladých talentovaných akademiků a sponzorování charitativních iniciativ a v okolí našich poboček po celém světě.

 

Firemní management

Čím budou auta poháněna za 20, 30 let? Které suroviny budou ještě stále dostupné? Jaké požadavky budou mít v budoucnu lidé na mobilitu a energii? Každý, kdo klade takové otázky, se ocitne tváří v tvář s procesem změn, které zasahují nás všechny, jako je globalizace, demografický vývoj, změna klimatu a zachování zdrojů. Proto Bosch pravidelně analyzuje předpokládaný vývoj zákoadních podmínek známých jako „megatrendy“.

Reporting a data

V naší současné zprávě o udržitelném rozvoji poskytujeme přehled toho, co zaměstnanci Bosch na celém světě dělají pro dosažení našich náročných cílů.